Παννυχίδα!"Τρία πατώματα πάνω από την 
καθημερινότητα ανεβαίνω... 
για να γεμίσω ουρανό.
Παννυχίδα! 
Με αστέρια καντήλια
 και αέρηδες με θυμιατά. 
Ο Μεγάλος Καθεδρικός. 
Μια δρασκελιά ο τόπος μου
 περβόλι ανθισμένο" 

 Ν. Α.