ΟΜΟΡΦΑ ΛΟΓΙΑ, ΜΕΣΤΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΟΣ...Χριστός Ετέχθη!

Καλή κι ευλογημένη χρονιά!