7/3/15

Ο Θεολόγος της Θέωσης - Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς