Σε μια αγρυπνία...


...κάπου στην Βοιωτία, επ' ελπίδι Αναστάσεως, προσευχόμενοι υπέρ των αδελφών μας,
 των συμπολιτών μας, της πατρίδας μας, των προσφύγων,  υπέρ καμνόντων, αιχμαλώτων,
υπερ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου...