Οι αγαπημένοι του Θεού


Υπάρχουμε -και o άνθρωπος και ο κόσμος- γιατί πρώτα είμαστε οι αγαπημένοι του Θεού, οι αγαπώντες την επιφά­νεια της ομορφιάς και της δόξας του προσώπου Του, στην κοινωνία της τριαδικής και ωραίας αγάπης. Στο φως αυτής της αγάπης, η θεωρία δια των οφθαλμών της πίστεως γίνεται μέθεξη ερωτική, μια οντολογική τρυφερότητα και ευαισθη­σία, όπου ο Θείος έρωτας αφανίζει το σκότος και το θάνατο, την αγωνία και τις μέριμνες, αλλά και τις τύψεις και τις ενο­χές μας, όταν η αγαπώσα καρδία είναι μεγαλύτερη από τις πράξεις μας και ο αγαπών Θεός μεγαλύτερος από την οδύνη της καρδιάς μας.

Π. Ευδοκίμωφ