Για τον Υπάτιο...Αναδημοσίευση από την καλή εφημερίδα "Χρονικά Δυτικής Μακεδονίας".