Αγκάλη...Πριν με σκεπάσουν οι μέριμνες
της βιοτής,
πριν με κυκλώσουν οι φόβοι
σαν λύκοι της στέπας,
πριν το ασήμι μου μαυρίσει
σαν τσουκάλι που
θέλει γάνωμα,
στη φτερούγα σας
μπαίνω,
αγγελικές δυνάμεις,
να βρω σκέπη και προστασία.
Κι αν δυσσωπώ
το δώρο δε θα μου αρνηθώ,
να βρω τείχος κραταιό
κι απαλό

-->
σαν αγκάλη.