ΘΕΛΗΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ...ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ