8/10/15

Ταξιδεύοντας...

            Σαν βγεις στο δρόμο για τη συνάντηση Εκείνου,
 αν συνήθεια απλά να τριγυρνάς σε οδηγεί,
 η συνάντηση αυτή ποτέ δε θα γενεί,
 γιατί βήμα σημειωτόν θα ακολουθείς και
 κύκλους από τον εαυτό σου γύρω θα δημιουργείς.

Αν όμως διάθεση έχεις να μάθεις την ταπείνωση,
ο δρόμος πόθος και νόημα ζωής θε να φανεί.
Κι αυτό που διέκρινες στο βάθος του ορίζοντα και
νόμιζες βαρκούλα, καράβι ολάκερο η Εκκλησία σε περιμένει και
την ψυχή σου θα νιώθεις πια μικρούλα
το μεγαλείο του Θεού, όταν θωρεί συγκλονισμένη.

Καπετάνιος ο Ίδιος, χθες, σήμερα, αύριο, για πάντα,
που, κι αν λαίλαψ ανέμου μεγάλη γίνει και
κύματα ζητούν το πλοίο να βουλιάξουν, όταν βοήθεια κραυγάσει
η καρδιά μόνη να μη μείνει, Αυτός τον άνεμο θα επιτιμήσει και
τη θάλασσα θα κάνει να σιωπήσει,
υπάκουα σ’ Αυτόν της φύσης τα στοιχεία,
υπάκουος και εσύ στον Κύριο των πάντων.

Όμως κι αν σε στεριές περπάτησες κι ύστερα σε θάλασσες ανοίχτηκες,
πρέπει καλά να εννοήσεις ως τέλος και αρχή του ταξιδιού
των ουρανών τον τόπο, όπου θα κατοικείς αιώνια
είτε με Τελώνες ταπεινούς και Λάζαρους φτωχούς
είτε με Φαρισαίους υποκριτές και άφρονες ψυχές.

Την ρότα και το λιμάνι της ψυχής εσύ θα αποφασίσεις.


                                                                  Δέσποινα Ζαμάνη – Κόλλια
6/10/15

Αγάπη εκστατική
«Ὅπως τούς ἀνθρώπους πού ἐρωτεύονται ἡ ἀγάπη τούς βγάζει ἀπό τό “ἐγώ” τους, ὅταν εἶναι ὑπερβολικά μεγάλη καί περισσότερη ἀπ’ ὅση χωροῦν, ἔτσι καί τόν Θεό Τόν κένωσε ἡ ἀγάπη Του γιά τούς ἀνθρώπους. Διότι δέν προσκαλεῖ [ἐνν. ὁ Θεός] κοντά Του τόν δοῦλο πού ἀγάπησε παραμένοντας στόν τόπο Του, ἀλλά κατεβαίνει ὁ Ἴδιος ἀναζητώντας τον. Καί φθάνει ὁ πλούσιος μέχρι τό καταγώγιο τοῦ φτωχοῦ, τόν πλησιάζει καί ἐκδηλώνει μέ τήν παρουσία Του τήν πολλή Του ἀγάπη καί ζητᾶ ἀπό κεῖνον τό ἴδιο. Κι ἐνῷ αὐτός ἀπαξιοῖ, Ἐκεῖνος δέν ἀποχωρεῖ οὔτε δυσανασχετεῖ γιά τήν προσβολή. Κι ἐνῷ διώχνεται, στέκει ἐπίμονα στίς πόρτες καί κάνει τά πάντα, γιά νά φανερώσει τήν ἀγάπη Του. Καί ὀδυνόμενος ὑπομένει καί πεθαίνει».

Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας


2/10/15

Αγαπάτε τους εχθρούς υμών

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός πολύ καθαρά στο Ιερό Ευαγγέλιο μας λέγει «Αγαπάτε τους εχθρούς σας» (Ματθ. ε' 44).
Η έγκλιση που χρησιμοποιεί είναι προστακτική. Δεν λέγει μακάρι να αγαπάτε, ούτε αν θέλετε αγαπήστε τους εχθρούς σας.
Ο ίδιος o Χριστός μας, μάς δίνει την απάντηση πάνω στο Σταυρό «Πάτερ άφες αυτοίς ου γαρ οίδασι τι ποιούσι (Λουκά κγ', 34).

Ο άγιος Κλήμης, μάς λέγει πολύ χαρακτηριστικά «φιλάνθρωπος είναι εκείνος, που στους εχθρούς του συμπεριφέρθηκε με ημερότητα, και τους ευεργετεί. Η φιλανθρωπία αποτελείται από δύο μέρη το ένα είναι η ελεημοσύνη και το άλλο είναι η αγάπη προς τον πλησίον. Δια τον άνθρωπον πλησίον είναι o κάθε άνθρωπος. Διότι o άνθρωπος είναι και o καλός και o κακός. Και o εχθρός και o φίλος. Εκείνος λοιπόν που ασκεί την φιλανθρωπία πρέπει να γίνεται μιμητής του Θεού, o oποίος ευεργετεί και τους δικαίους και τους αδίκους διότι ένας Θεός υπάρχει εις τον κόσμον αυτόν, και Αυτός χορηγεί εις όλους και τον ήλιον και τας βροχάς Του. Αν θέλεις να ευεργετείς τους καλούς και να τιμωρείς τους κακούς, προσπαθείς να γίνεις κριτής».

Είναι ανάγκη λοιπόν εκείνος που θέλει να είναι καλός Χριστιανός, όπως είπε o Χριστός, και τους εχθρούς να αγαπά, ακόμη και να εύχεται υπέρ αυτών και να συγχωρεί εκείνους που τον ενοχλούν (Ματθ. ε', 44). Διότι έτσι θα αποβή πιστός τηρητής των εντολών και φεύγοντας από τον κόσμον αυτόν, θα του συγχωρεθούν όλα του τα αμαρτήματα, επειδή αγάπησε τον πλησίον και τους εχθρούς, όπως αγαπά τον εαυτό του.

Μέσα στο Γεροντικό αναφέρεται μία πολύ ωραία σύντομη ιστορία από την ζωή δύο ασκητών:
Κάποτε στα μέρη της Λιβύης ένας αδελφός πήγε στον γέροντα Σιλουανό να εξομολογηθή λέγοντάς του, «Γέροντα, έχω έναν εχθρόν, o oποίος μου έκαμε πολλά κακά και το χωράφι μου, όταν ακόμη ήμουν στον κόσμο, κατεπάτησε και πολλές φορές εσκέφθη να με ζημιώσει, τώρα τελευταία και δηλητηριαστάς έβαλε να με θανατώσουν. Θέλω λοιπόν να τον παραδώσω στον δικαστή να τον τιμωρήσει».
Ο άγιος Σιλουανός του λέγει: «παιδί μου ας κάνουμε την προσευχή μας να μας φωτίσει o Θεός». Αφού λοιπόν προσεύχονταν, όταν έφθασαν εις την φράση της προσευχής «και άφες ημίν τα oφειλήματα ημών» o Γέροντας είπε: «ΜΗ αφήσεις ημίν τα oφειλήματα ημών, ως ΟΥΔΕ ημείς αφίεμεν τοις oφειλέταις ημών».
Ο αδελφός λέγει:
- Όχι έτσι, πάτερ.
- Ναι, παιδί μου, έτσι, απάντησε o Γέρων, αν πραγματικά θέλεις να πας στο δικαστή, δια να πραγματοποιήσεις εκδίκησιν, o Σιλουανός δεν σου κάνει άλλη ευχή.
Μετά από αυτό έβαλε μετάνοια o αδελφός και συνεχώρησε τον εχθρόν του.

Εκείνους που μας στεναχωρούν ή μας προσβάλλουν ή μας ζημιώνουν, πρέπει να τους θεωρούμε ως ιατρούς τους oποίους μας έστειλε o Χριστός για να μας ευεργετήσουν, γιατί μας απαλλάσσουν από την κενοδοξίαν. Φάρμακο του Ιησού είναι εκείνοι που μας προξενούν ζημιές ή μας υβρίζουν, απαλλάσοντάς μας από την πλεονεξίαν. Αν λοιπόν αποφεύγουμε έναν ωφέλιμον πειρασμό, είναι σαν να αποφεύγουμε την αιώνιο ζωή. Ποιος άλλος εχάρισε εις τον άγιο Στέφανο μεγαλύτερη δόξαν, από όσην του επροξένησαν εκείνοι που τον ελιθοβόλησαν;

30/9/15

Incendies - Μέσα από τις φλόγες (2010)

28/9/15

Οι αγαπημένοι του Θεού


Υπάρχουμε -και o άνθρωπος και ο κόσμος- γιατί πρώτα είμαστε οι αγαπημένοι του Θεού, οι αγαπώντες την επιφά­νεια της ομορφιάς και της δόξας του προσώπου Του, στην κοινωνία της τριαδικής και ωραίας αγάπης. Στο φως αυτής της αγάπης, η θεωρία δια των οφθαλμών της πίστεως γίνεται μέθεξη ερωτική, μια οντολογική τρυφερότητα και ευαισθη­σία, όπου ο Θείος έρωτας αφανίζει το σκότος και το θάνατο, την αγωνία και τις μέριμνες, αλλά και τις τύψεις και τις ενο­χές μας, όταν η αγαπώσα καρδία είναι μεγαλύτερη από τις πράξεις μας και ο αγαπών Θεός μεγαλύτερος από την οδύνη της καρδιάς μας.

Π. Ευδοκίμωφ


24/9/15

Η γνωριμία μας με το Θεό

Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου


Πολύ μας αγαπάει ο Κύριος, αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα, που μου έδωσε Εκείνος κατά το μέγα Του έλεος. Γέρασα και ετοιμάζομαι για το θάνατο και γράφω την αλήθεια από αγάπη για τους ανθρώπους. Το Άγιο Πνεύμα, που μου έδωσε ο Κύριος, θέλει να σωθούν όλοι, να γνωρίσουν όλοι το Θεό.
Ήμουνα χειρότερος κι από έναν βρωμερό σκύλο, εξαιτίας των αμαρτιών μου· σαν άρχισα όμως να ζητώ συγχώρηση από το Θεό, Αυτός μου έδωσε όχι μόνο τη συγχώρηση αλλά και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, εν Πνεύματι Αγίω, γνώρισα το Θεό.
Βλέπεις αγάπη που έχει ο Θεός για μας; Ποιος, αλήθεια, θα μπορούσε να περιγράψει την ευσπλαχνία Του;
Αδελφοί μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ, πιστεύετε στο Θεό, πιστεύετε πως υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, που μαρτυρεί για το Θεό σ’ όλες τις εκκλησίες μας, αλλά και στην ψυχή μου.
Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη. Και η αγάπη αυτή πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανοπολιτών αγίων. Και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Εν Πνεύματι Αγίω οι ουρανοί βλέπουν τη γη, ακούνε τις προσευχές μας και τις προσκομίζουν στο Θεό.


14/9/15

Η Σταυρική αγάπη του Θεού


Επάνω στον Σταυρό o Χριστός πάσχει κυρίως γι αυτό: απορρίπτοντάς Τον οι άνθρωποι, απορρίπτουν τον Πατέρα, απορρίπτουν την πρόταση που τους κάνει να είναι υιοί ενός τέτοιου πατρός.
Εκείνη τη στιγμή αγαπώ σημαίνει υποφέρω από το κακό που ο άλλος -μέσα στην τρέλα του- κάνει στον ίδιο του τον εαυτό. Η αγάπη παρά ταύτα προσφέρεται, παρ' όλο που εκείνη τη στιγμή είναι εντελώς αδύναμη μπροστά στην ελευθερία της βούλησης του άλλου. Μέσα στην ίδια την απόρριψη της θείας αγάπης, η αφοσίωση του Θεανθρώπου προς το πλάσμα Του είναι πιο δυνατή και γι' αυτό η αγάπη γίνεται τότε ανέκφραστη χαρά, επειδή Αυτός πού αγαπά μπορεί επιτέλους να δείξει πόσο αγαπά: «Δεν ξέρεις τί κάνεις. Κάνε όμως αυτό πού θέλεις. Όπως και να 'χει είμαι εδώ, σε περιμένω, επειδή σε αγαπώ. Εγώ ο Δημιουργός και ο Κύριός σου. Θα σε περιμένω μέχρι το τέλος των καιρών. Όταν εσύ το θελήσεις, σου προσφέρομαι για πάντα».
Η αγάπη του Πατρός και του Υιού για μας, την οποία μαρτυρεί με τον πιο αποφασιστικό τρόπο ο Εσταυρωμένος Υιός, είναι μια αγάπη χωρίς ίχνος κυριαρχίας ή κτητικότητας. Μόνο μια τέτοια αγάπη μπορεί να αγγίξει την πέτρινη καρδιά του ανθρώπου.

π. Δημήτριος Στανιλοάε


10/9/15

Σε μια αγρυπνία...


...κάπου στην Βοιωτία, επ' ελπίδι Αναστάσεως, προσευχόμενοι υπέρ των αδελφών μας,
 των συμπολιτών μας, της πατρίδας μας, των προσφύγων,  υπέρ καμνόντων, αιχμαλώτων,
υπερ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου...


9/9/15

'Oπως οι νυχτοκόρακες κι οι κουκουβάγιες...

«Ήρθαν έτσι τα πράγματα, ώστε γύρω μας να αφθονούν οι γυμνοί και οι άστεγοι. Είναι πάμπολλοι οι πρόσφυγες που χτυπούνε τις πόρτες μας. Πάμπολλοι είναι και οι ξένοι και οι μετανάστες. Όπου κι αν κοιτάξεις, θα δεις χέρια απλωμένα σε ζητιανιά. Για σπίτι έχουν το ύπαιθρο. Κατάλυμα βρίσκουν στις στοές, τις παρόδους και τα ερημικότερα σημεία της αγοράς. Φωλιάζουν σε τρύπες, όπως οι νυχτοκόρακες κι οι κουκουβάγιες...» 

(Αγίου Γρηγορίου Νύσσης, Περί φιλοπτωχείας και ευποιΐας λογ. A', P.G. 46...) 3/9/15

Ποια προσευχή...

...ποιο δάκρυ, ποια ικεσία,  πόσο νοιάξιμο άραγε έχουμε για την τραγωδία που συμβαίνει όχι πλέον παραδίπλα μας, αλλά και μέσα στην χώρα μας; 2.500 χιλιάδες νεκροί στην Μεσόγειο από την αρχή του έτους, εκατοντάδες χιλιάδες οι πρόσφυγες τα δράματα, οι τραγωδίες, πικρός ο ξεριζωμός. 
Πόσο μας συγκλονίζει, πόσο μας συγκινεί, πόσο μας κινητοποιεί, πόσο μας αφυπνίζει, πόσο μας κάνει να ευχαριστούμε για την ειρήνη και την ευημερία που - ακόμα-έχουμε;
Κύριε Ιησού ελέησον ημάς και τον κόσμο σου...


30/8/15

Η σημερινή Ελλάδα αποτελεί περίπτωση φθίνοντος έθνους


 Ένα πολύ σημαντικό κείμενο (γραμμένο το 1992!) που περιγράφει πεντακάθαρα (για όποιον είχε μάτια φαινόταν από τότε) την ελληνική πραγματικότητα. Γραμμένο από ένα πολύ σημαντικό Έλληνα, τον Παναγιώτη Κονδύλη (1943 – 1998), που δυστυχώς, στην Ελλάδα των πολιτικών τηλεαστέρων και του ασήμαντου δημοσίου λόγου παραμένει άγνωστος.Η σημερινή Ελλάδα αποτελεί ακριβώς περίπτωση φθίνοντος έθνους, το οποίο εκλαμβάνει τις έμμονες μυθολογικές του ιδέες για τον εαυτό του ως ρεαλιστική αυτεπίγνωση. Δεν είναι διόλου περίεργο ότι η ψυχολογική αυτή κατάσταση συχνότατα παρουσιάζει συμπτώματα παθολογικού αυτισμού γιατί το απαραίτητο υπόβαθρο και πλαίσιο της υγιούς αυτεπίγνωσης είναι η γνώση του ευρύτερου περιβάλλοντος κόσμου, μέσα στον οποίο καλείται να δράσει ένα ατομικό ή συλλογικό υποκείμενο, αποτιμώντας κατά το δυνατόν νηφάλια τις δυνατότητες του και υποκαθιστώντας τη νοσηρά εγωκεντρική αρχή της ηδονής με τη φυσιολογικά εγωκεντρική αρχή της πραγματικότητας. Όπως οι κατώτεροι ζωικοί οργανισμοί, έτσι και οι σημερινοί Έλληνες αντιδρούν με έντονες αντανακλαστικές κινήσεις μονάχα σ’ ό,τι τους ερεθίζει άμεσα και ειδικά· οι δηλώσεις κάποιου «φιλέλληνα» στη Χαβάη ή κάποιου «μισέλληνα» στη Γροιλανδία (κι ας μη μιλήσουμε καθόλου για τα όσα παρεμφερή μαθαίνει κανείς από τις Βρυξέλλες ή την Ουάσιγκτον) ευφραίνουν ή εξάπτουν, αναλόγως, τα πνεύματα πολύ περισσότερο απ’ ό,τι τα απασχολούν τα ουσιώδη, αν και συχνά αφανή, μεγέθη της πολιτικής και της οικονομίας.


21/8/15

Μετέστης προς την ζωήν


Λέει σ’ ένα σημείο στο απολυτίκιο της Παναγίας μας:
…Μετατέθηκες Θεοτόκε προς την Ζωή, αφού είσαι η μητέρα της Ζωής της Αληθινής και
Σε παρακαλούμε να λυτρώσεις τις ψυχές μας από τον θάνατο…

Πόσο έχω συναίσθηση αυτών των λόγων;
Καταλαβαίνω, υποψιάζομαι, ψυχανεμίζομαι το Μέγα βάθος τους;
Ή περί άλλων ματαίων και ανοήτων μεριμνά και τυρβάζει η ψυχή μου;

Πόσο αισθάνομαι την Αληθινή Ζωή στην οποία μετέστη η Παναγία μας
να υπερέχει της ζωής που ζω, της χωματένιας , της μίζερης;

Μια μικρή υπέροχη γεύση αισθάνομαι να παίρνω
κάθε φορά που συμμετέχω με την καρδιά μου στην Θεία Λειτουργία!

Αλλά κι εκεί με κυκλώνουν σκέψεις μάταιες κι ανόητες…
Πόσο ριζωμένος γερά είναι ο θάνατος στην ψυχή μου!

Εσύ Μητέρα της Αληθινής Ζωής – Θεοτόκε, εσύ που υπάκουσες απόλυτα,
Εσύ που το θέλημα του Θεού έκανες δικό σου θέλημα,
βοήθησέ με
να επιθυμήσω
πάνω από το δικό μου θέλημα, λογισμό, συνήθεια,
να λέω: «γεννηθήτω το θέλημά Σου»
και να το εννοώ!
Αμήν!Ζωή Π.