Ω ΓΛΥΚΥ ΜΟΥ ΕΑΡ...


Αργά το βράδυ μείναμε λίγοι για τα τελειώματα του στολίσματος και το καθάρισμα. 
Νωρίτερα, άλλοι στο ψαλτήρι, άλλοι στο στόλισμα κι άλλοι στην κουβέντα και στο μοίρασμα της χαράς. Μπήκε η άνοιξη, έρχεται η Ανάσταση...
   

Στιγμές ευχαριστίας, για όσα ζήσαμε, για όσα ζούμε, για την ελπίδα του επέκεινα στην ζωή μας. Ω γλυκύ μου έαρ, δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν...