ΑΝΑΤΟΛΗ


 

Αναδυόμενος ο ήλιος

στον Αιγαίο ουρανό

συνίπταται

με τις Ιώνιες μνήμες


Η εωθινή έπαρση

αναβλύζει αποχρώσεις

εκπέμπει ιαχές

που πάλλονται στον ρυθμό

ανεξίτηλων καταγραφών 


Η γαλανή απαλότητα του Πελάγους
εναρμονισμένη με το οικείο πνεύμα
πιστοποιει και δικαιώνει
τις διαστάσεις του.
Μ.Ψ.