Μητρ. Σουρόζ Αντώνιος Μπλουμ, Τι σημαίνει να είσαι πνευματικός!