20/11/16

"Του ασώτου υιού, μα όχι του φιλεύσπλαγχνου πατέρα"