Για καλύτερα πρόσφορα !

Μια εκδήλωση με την αρωγή της αδελφής μας Γεωργίας Κοφινά, 
με σκοπό να μάθουν την παρασκευή πρόσφορου όσες και όσοι δεν ξέρουν 
και να βελτιωθούν όσες και όσοι ήδη ζυμώνουν!