ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ΧΑΡΑ ΜΟΥ ! *


ναστάσεως μέρα,

λαμπρυνθμεν λαοί,

Πάσχα Κυρίου, Πάσχα.

κ γάρ θανάτου πρός ζωήν

καί κ γς πρός ορανόν Χριστός Θεός

μάς διεβίβασεν, πινίκιον δοντας.(*) Φράση πού συνήθιζε νά λέει ὁ Ἁγ. Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ.