Δεῖτε στό http://pammtax.blogspot.com/
γιά τίς ἐπισκέψεις πού κάναμε στό ἵδρυμα "Μ. Κόκκορη" καί στό " The brain - ἡ δύναμη τοῦ μυαλοῦ".