19/2: ΟΣΙΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΜΨΙΝ...

Ὁσίων τήν ἔλλαμψιν, εἰσδεδεγμένη σεμνή, τήν πόλιν ἐφαίδρυνας,
τῶν Ἀθηναίων τή σή,

ἀσκήσει καί χάριτι, σύ γάρ ἐν εὐποιίαις, διαλάμπουσα Μῆτερ,
ἤθλησας δί’ ἀγάπην, εὐσεβῶς τοῦ πλησίον,
διο σέ ὤ Φιλοθέη, Χριστός ἐδόξασε
.


Συγκινητικό ντοκουμέντο: Ἐπιστολή - ἔκκληση τῆς (ὁσίας) Φιλοθέης μοναχῆς πρός τήν γερουσία τῶν Βενετῶν.
(Κρατικό ἀρχεῖο Βενετίας)

Ἡ ὑπογραφή τῆς ὁσίας (λεπτομέρεια)


Τό ἐξώφυλλο τῆς ἔκδοσης τῆς πρώτης ἀκολουθίας τῆς ὁσίας, Βενετία 1775