ΜΝΗΜΗ 29ης ΜΑΪΟΥ   ΣΤΑ  ΤΕΙΧΗ

Ποίημα, Μ. Ψ. 
Πομπή σιωπηλή

ατέλειωτη

αργοσβήνει αποφασιστικά

προς τον ορίζονταΧιλιάδες υπερασπιστές

με ελεύθερο βηματισμό

και βούληση

πορεύονται στη σκιά

στη συντελεσθείσα θυσίαΗ νύχτα

έχει καλύψει το μοιραίο

την άλωση

θα ακολουθήσει η πτώσηΗ ανώφελη προσφορά

μεγαλειώδης

γεγονός

καθαρά πνευματικό.