Ολάνοιχτα μάτια... 
  Τα παιδιά
με την άδεια απόχη
παίζουν
συλλέγοντας τον κόσμο
στη λευκή γαλήνη
της ψυχής τους

Χωρίς ερμηνείες
προβληματισμούς
κρίσεις
και ενδοιασμούς
δέχονται εκστατικά
τα δώρα της ζωής

και ανταποδίδουν άμεσα
τρυφερά
με το γλυκό μειδίαμα
της γεμάτης εμπιστοσύνη
αδυναμίας τους.


Μ. Ψ.