Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ...
Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου

Δν εναι μόνο ατ γέννηση
τν καημένων τν νθρώπων
πο ρχεται π σάρκα κααμα.
φο εναι θνητοπο γεννιονται δ
κα πεθαίνουν τόσο γρήγορα·
ατ εναι βέβαια πρώτη.

πειτα εναι τ βάπτισμα το
γίου Πνεύματος .
ταν τ φς Του κατεβαίνει
στος βαπτιζόμενους ν δατι.

τρίτη πάλι μς γενν
πτ δάκρυα κα τος πόνους μας .
πο καθαρίζουν τν εκόνα μας
π τος σπίλους τς φαυλότητας.

Στν μι γεννιέσαι π’ τος
πατέρες σου .
στν λλη γίνεσαι παιδ Θεο
στν τρίτη διος εσαι γεννήτορας .
 σο ζωή σου κολουθε τ γιο φς.


* Gregorius Nazianzen,  
TLG, Carmina quae spectant at alios (062) Occurrence 2: page 1498, line 12.