Σαν εκκλησιά...
"Σαν εκκλησιά
που ο κόσμος της για λιτανεία πάει
και το λιβάνι και η σιωπή -
μέσα από ύμνο και θυσία -
μπορούν αχώρητες και αβάσταχτες φωνές
να τις βαστάξουν.
Ποιον πρώτα
και για πόσο
να προφτάσω;
Και η μοναξιά
ζητά κι αυτή ευχαριστία" 


Νεκταρία Α.