Η πρώτη άλωση

Αν και σήμερα είναι η επέτειος της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως από τους Οθωμανούς το 1453, η πραγματική άλωση έγινε από τους Φράγκους Σταυροφόρους 250 χρόνια νωρίτερα, το 1204.
συγγραφέας Edwin Pears, πολύ παραστατικά ἀναφέρει τίς βιαιότητες πού διαπράχθησαν ἀπό τούς Σταυροφόρους στήν Κωνσταντινούπολη καί παραθέτουμε ἕνα χαρακτηριστικό ἀπόσπασμα: