Ἐ, αὐτός ὁ ἄλλος!


Καί νά θέλατε νά τόν ποφύγετε δέν μπορετε. Σς κολουθε παντο, πάει που πτε, κάνει ,τι κάνετε. χι μόνο ξέρει τί ποιε δεξιά σας λλά καί τί προτίθεται νά ποιήσει. Θά θέλατε κάποιες στιγμές πομόνωσης πό λους λλά πό ατόν εναι δύνατον. Πολλές φορές εναι πίστευτα φορτικός καί δέν τόν ντέχετε καθόλου. Τόν γνωρίζετε ξ κρας συλλήψεως λλά τότε δέν εχατε πίγνωση τς παρουσίας του. Στό πέρασμα το χρόνου σχέση σας γινε διάσπαστη. Μία σχέση ντιφατική: γάπη καί μσος, ποδοχή καί πόρριψη εναι καθημερινές καταστάσεις ξαιτίας τς διαιτερότητας το χαρακτήρα του. Κάποιες φορές εναι χαριτωμένος, εγενικός, προς, πραγματικά ξιαγάπητος. Ατές τίς φορές χαίρεστε πού τόν γνωρίζετε, τόν παρουσιάζετε στούς φίλους σας καί τόν περιφέρετε στούς κύκλους σας μέ περισσή περηφάνεια.  


λλοτε πάλι γίνεται τόσο δύστροπος πού ντρέπεστε γι’ ατόν. Γκρινιάζει γιά λα, ξάπτεται γιά σήμαντες φορμές, μιλ πότομα καί σκέφτεται μέ μπάθεια, διαφορε παντελς γιά τούς λλους καί νδιαφέρεται μόνο γιά τό δικό του συμφέρον. Τότε προσπαθετε νά παλύνετε τήν κατάσταση, νά ραιοποιήσετε τίς σχημοσύνες του, νίοτε καμώνεστε πώς δέν χετε καμία σχέση μαζί του λλά κανείς δέν σς πιστεύει.
Ατή λλοπρόσαλλη συμπεριφορά του (σως καί μία βαθύτερη ναζήτηση) τόν δήγησε κάποτε στήν πόρτα το ψυχολόγου, ποος νέσυρε μέ πιτυχία λες τίς τραυματικές μπειρίες τς παιδικς του λικίας, τά πωθημένα πού κρυβε καλά στό ποσυνείδητό του, τά συμπλέγματα πού καθόρισαν τήν διαμόρφωση το χαρακτήρα του. Παρ’ λο πού γνώση το παρελθόντος καί τς ψυχοσύνθεσής του τόν βοήθησε νά ξηγήσει πολλές ποφάσεις καί πράξεις του, δέν τόν βοήθησε νά καλύψει τό σωτερικό κενό πού νιωθε δ καί καιρό. τσι, ν καί κάθισε στόν ναπαυτικό καναπέ το ψυχολόγου, νάπαυση δέν βρκε.


ποφάσισε κόμα (μετά πό πολλή σκέψη καί μεγάλο δισταγμό εναι λήθεια) νά πάει σέ πνευματικό ερέα. Κουβέντιασαν γιά πολλά, γιά λη σχεδόν τήν ζωή του. ρχική του μηχανία γινε σιγά-σιγά νακούφιση καταθέτοντας σα τόν βάραιναν καί συνειδητοποίησε πώς πό δική του εθύνη ναυάγησαν σχέσεις καί σχέδια ζως καί μαθε σύν τ χρόν νά ναγνωρίζει τά λάθη του καί νά μετριάζει τά πάθη του. ερέας τόν συμβούλεψε νά νοιχθε στούς λλους, νά δημιουργήσει δεσμούς γνήσιους καί χι πιφανειακούς χρησιμοθηρικούς, πως συνήθιζε νά κάνει. Τόν προέτρεψε πίσης νά ξεφύγει πό τά στενά τομικά του ρια καί νά ναζητήσει τήν λήθεια πέρα πό τίς συμβάσεις το κόσμου τούτου. Το ποκάλυψε ναν λλο δρόμο καί τρόπο ζως πού δηγε πέρα πό τά φθαρτά καί πού δίνει αώνια προοπτική. Το φάνηκαν παράξενα ατά στήν ρχή λλά τόν εδατε νά προσπαθε νά τά κατανοήσει καί λίγο-λίγο νά λλάζει καί νά ρεμε. κόμα καί στά σφάλματά του ταν διαφορετικός. ξερε νά τά ναγνωρίζει καί νά τά μολογε μέ ελικρινή διάθεση νά μήν τά παναλάβει. Χαρήκατε κι σες πού πιτέλους πιθυμοσε μιά καινούργια ρχή.


Βέβαια ο ντάσεις μεταξύ σας δέν λείπουν μως, σχέση σας χει γίνει πιό οσιαστική καθώς χετε συμφωνήσει νά σέβεται νας τίς διαιτερότητες καί τήν μοναδικότητα το λλου καί νά ναζηττε τό ληθινό νόημα τν πραγμάτων.
Μά τόση ρα σς μιλ γι’ ατόν καί δέν σς επα τό νομά του. Εναι ΕΑΥΤΟΣ σας.

Χαίρετε!   

Δέσποινα Ζαμάνη - Κόλλια