1953, Άγιον Όρος...


Μια μικρού μήκους ταινία,

 γυρισμένη το 1953 στο Άγιον Όρος!