Καλή και Ευλογημένη Μ. Εβδομάδα...

με κάλαντα του Λαζάρου, από το νέο CD του Ναού μας 
«Άγιος είσαι στη θωριά, Άγγελος στη Θεότη».
Στο τραγούδι η Αναστασία Χατζηπαύλου.