ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ...


Ω γλυκύ μου έαρ,
γλυκύτατόν μου τέκνον,
που έδυ σου το κάλλος;