Αναρτήσεις

Κοιτάζω το χέρι μου...

Εκ νεότητός μου πολλά βοηθεί με ... θέρη (!)

Η Πηγή