Αναρτήσεις

Δέηση του Δεκαπενταύγουστου...

Αυτός ο τάφος της Παναγίας...

Σε δοξάζω εσένα...

Άνθρωπος ήταν. Από τους ανθρώπους εβλάστησε...

'Μήτηρ υπάρχουσα της Ζωής'

ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Ο γέ­ρον­τας μας, ο πα­τέ­ρας μας, Γα­βρι­ήλ...

Ο­μι­λί­α εις την Θεί­αν Με­τα­μόρ­φω­σιν του Κυ­ρί­ου

π. Γαβριήλ Τσάφος. Μια μεγάλη αγκαλιά...

Ο γέροντας της χαράς!