Αναρτήσεις

Η αυτάρκεια και η ταπείνωση

Νά δι­ορ­θώ­σης τόν ἑ­αυ­τό σου, πα­ρά τούς ἄλ­λους

Χαρμολύπη

Καθαρθήναι δει πρώτον, είτα καθάραι

Τώρα

Η αγιότητα στα μάτια του...

Αγιοκατάταξη Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου

1953, Άγιον Όρος...

Ευχαριστία...

Στο κατώφλι του νέου χρόνου

Ο ήρωας Ιερέας του Norman Atlantic

Επίγειον το φαινόμενον, αλλ’ υπέρ τους ουρανούς τό νοούμενον...