Αναρτήσεις

Ο Εραστής και ο ερώμενος στη φάτνη των Χριστουγέννων

Χριστούγεννα

Απολυτίκιο Αγίου Πορφυρίου στα νέα ελληνικά!

Να ζούμε Ορθόδοξα

Ένα κέρασμα πριν το δείπνο

Ο ΗΛΙΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ένα επιθυμώ· να είμαι μαζί Σου

ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ

σε ακρόαση ενώπιον του Βασιλιά…