28/11/08

ΟΥΧ' Ο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛ' Ο ΤΡΟΠΟΣ...Λίμνη Κερκίνη. Ἕνας ἀπό τούς τελευταίους παραδείσους στόν τόπο μας. Καί μερικές πρόχειρα τραβηγμένες εἰκόνες, ἀφιερωμένες στούς ἀναγνῶστες μας μέ ἀγάπη. Ἀκοῦστε πόσο πολύ ἀλλάζει ὅλη ἡ ἀτμόσφαιρα στό ἴδιο ταινιάκι ὅταν μποῦν διαφορετικές μουσικές ...


25/11/08

ΜΝΗΜΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ...
Ἡ χορωδία μας πῆρε μέρος στήν μουσικοχορευτική παράσταση πού ὀργάνωσε τό γραφεῖο Νεότητος στόν Πολυχῶρο τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, στά πλαίσια τῶν ἐκδηλὠσεων μνήμης γιά τήν Μικρασιατική καταστροφή.

Στήν ἐκδήλωση, ὅπου συμμετεῖχαν ἐνορίες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τραγουδήσαμε τά τραγούδια: Δέν εἶν' αύγή νά σηκωθῶ (Καθιστικό Ἐρυθραίας), Καλῶς άνταμωθήκαμε (Χασάπικο) καί Καράβι καραβάκι (Συρτό Προποντίδας). Τήν μουσική διδασκαλία ἔκανε ἡ συνεργάτις μας Ἀναστασία Χατζηπαύλου. Χαρήκαμε ἰδιαίτερα τίς ὧρες πού κάναμε πρόβες κάθε Κυριακή μετά τήν Θεία Λειτουργία, καί βέβαια τήν παράσταση.


Οἱ ἐκδηλώσεις συνεχίζονται μέ ἔκθεση βιβλίου, φωτογραφίας καί προβολή ντοκιμαντέρ. Γιά περισσότερες πληροφορίες έδῶ στόν ἰστότοπο τοῦ γραφείου Νεότητος.

21/11/08

ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΔΕΝ ΑΝΥΨΩΝΕΙ ΟΠΟΙΟΝ ΤΟ ΚΑΤΕΧΕΙ...

Ἀπόσπασμα ἐπιστολῆς τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου (τό 1913) πρός τόν κελλιώτη μοναχό Ἰωάσαφ μέ τόν ὁποῖο εἶχε γνωριστεῖ στό Ἅγιον Ὄρος. Τό κείμενο θά ἔπρεπε νά διδάσκεται σέ ὅλες τίς Θεολογικές καί ἐκκλησιαστικές σχολές, ἀλλά καί νά ἀναρτηθεῖ στίς ἐκκλησίες πρός ὄφελος ὅλων μας, Ἀρχιερέων, κληρικῶν καί λαϊκῶν...Ὁσιώτατε ἀδελφέ Ἰωάσαφ,


...Ἡ ταπεινοφρoσύνη σου διακρίνει ἀνισότητα ἀνάμεσα σέ σένα καί μένα ἐπειδή ἔχω τό ἀξίωμα τῆς Ἀρχιερωσύνης. Τό ἀξίωμα πραγματικά εἶναι μεγάλο καί τιμᾶ αὐτόν πού τό κατέχει γιά τήν ὑποκειμενική του ἀξία, ἀλλά μέ κανένα τρόπο δέν μεταβάλλει τίς σχέσεις ὅσων τό ἔχουν πρός τούς ἀδελφούς τους, τούς ἀδελφούς τοῦ Κυρίου. Οἱ σχέσεις αὐτές μένουν πάντα ἴδιες καί δέν ὑπάρχει καμμία διαφορά καί ἀνισότητα μεταξύ μας.Ἐπί πλέον τό ἀξίωμα τῆς Ἀρχιερωσύνης εἶναι ὑπόδειγμα ταπεινοφροσύνης. Ἄν λοιπόν εἶναι ὑπόδειγμα, πρῶτος πρέπει νά εἶμαι στούς ταπεινόφρονες. Ἄν εἶμαι πρῶτος σέ αὐτό, τότε πρέπει νά εἶμαι ἔσχατος ὄλων. Ἄν εἶμαι ἔσχατος, σέ τί ὑπερέχω; Τό ἀξίωμα τιμᾶ ὅποιον τό κατέχει, ἀλλά δέν τόν ξεχωρίζει ἀπό τούς ἀδελφούς του. Μεταξύ τῶν ἀδελφῶν τοῦ Κυρίου διακρίνονται ἀσχέτως μέ τά αξιώματα οἱ μιμητές τοῦ Χριστοῦ, γιατί αὐτοί φέρουν τό ἀρχέτυπο τῆς εἰκόνας Του καί τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού τούς ἐγκαλωπίζει καί τούς ἐξυψώνει σέ περιωπή δόξας καί τιμῆς. Μόνο αὐτή ἡ τιμή φέρει διάκριση καί ἀνισότητα μεταξύ τῶν ἰσοτίμων τῆς χάριτος.Ὁ τέλειος στήν ἀρετή ὑπερέχει ἀπό αὐτόν πού δέν εἶναι τέλειος καί ὅποιος δέν ἔχει ἀρετή, ὑστερεῖ πολύ ἀπό ἀυτόν πού ζεῖ μέ ἀρετή, ὁ δέ ἀμελής καί αὐτός πού ἔχει ἀκηδία, ἀκόμα κι ἄν εἶναι Ἀρχιερέας, ὑπολείπεται κατά πολύ ἀπό τόν ἐπιμελῆ καί σέ ἐγρήγορση εὐρισκόμενο, ἀκόμα κι ἄν αὐτός εἶναι ἕνας ἁπλός μοναχός. Το ἀξίωμα ἄρα δέν ἀνυψώνει ὅποιον τό κατέχει. Ἡ ἀρετή εἶναι ἡ μόνη ὑψοποιός δύναμη...


19/11/08

Ο ΚΑΘΑΡΩΤΑΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ...


«Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον,
καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις,
Ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται,
καὶ τὸν Χριστὸν τοὶς πᾶσι προκαταγγέλλεται,
Αὐτὴ καὶ ἡμεῖς μεγαλοφώνως βοήσωμεν,
Χαῖρε τῆς οἰκονομίας τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσις».

9/11/08

ΠΙΣΤΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ...


Γράφει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Ἐὰν κάποτε σοῦ γεννιόταν ἡ παράλογη ἐπιθυμία νὰ πετάξεις καὶ νὰ μεταβεῖς κάπου διὰ τοῦ ἀέρος, πῶς θὰ μποροῦσες νὰ σβήσεις αὐτὴ τὴν παράλογη ἐπιθυμία σου; Μὲ τὸ νὰ κάνεις πτερὰ καὶ νὰ κατασκευάσεις ἄλλα όργανα, ἤ μὲ τὸ νὰ πείσεις τὸν λογισμό σου, ὄτι ἐπιθυμεῖ ἀκατόρθωτα πράγματα καὶ ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἐπιχειρεῖς κανένα ἀπὸ αὐτά; Ὁλοφάνερο εἶναι μὲ τὸ νὰ πείσεις τὸν λογισμό σου. Ἀλλά θα πεῖ κάποιος ἐκεῖνο εἶναι ἀδύνατο. Ὄμως καὶ αὐτὸ εἶναι πιό ἀκατόρθωτο, τὸ νὰ βρεῖς δηλαδὴ τέρμα στὴν ἐπιθυμία σου!» (63η Ὁμιλία στὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιο, στίχοι 19-25).Μιὰ ἐπιπόλαιη ματιὰ στὸ παραπάνω ἀπόσπασμα θὰ μποροῦσε νὰ κατατάξει τὸν Ἅγιο Ἰωάννη στοὺς σκοταδιστὲς καί στοὺς ἀναχρονιστές, ἀφοῦ λέει πώς εἶναι παραλογισμός πώς μπορεῖ κάποτε νά πετάξει ὁ ἄνθρωπος. Ἄλλος πάλι μπορεῖ νὰ πεῖ ὅτι ὁ Χρυσόστομος δὲν εἶχε κὰν τὴν φαντασία τοῦ Ἰούλιου Βέρν ἤ τὴν εὐφυία τῶν ἀδελφῶν Ράϊτ. Ἄλλος πάλι μπορεῖ νὰ σκανδαλιστεῖ, διότι θὰ περίμενε προφητεῖες καὶ μεγαλύτερη διορατικότητα ἀπὸ ἕναν Ἅγιο.Καὶ ὄμως ὁ λόγος εἶναι προφητικὸς, γιατὶ αὐτὸ ποὺ προβληματίζει τὸν Ἅγιο Ἰωάννη δὲν εἶναι ἡ πρόοδος, ἀλλὰ τὸ ὄτι ἡ ἀνθρώπινη ἐπιθυμία δὲν ἔχει τέρμα. Τὰ πάντα μπορεῖ να κάνει ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ τοῦ εἶναι δύσκολο νὰ ἀγαπήσει, να σταυρώσει τὶς επιθυμίες του, νά δοθεῖ στοὺς ἄλλους. Ἡ ἀγάπη σήμερα στὰ χρόνια τῶν γρήγορων ἀλλαγῶν καὶ τῶν τεχνολογικῶν ἐπιτευγμάτων εἶναι ἡ μεγαλύτερη πλέον πρόκληση. Κατακυρίευσε τὴ γῆ ὁ ἄνθρωπος καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ κι ὄμως εἶναι κενὸς καὶ μόνος, καταθλιπτικός.Προόδευσε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων πολύ ἀπὸ τὴν ἐποχή τοῦ Χρυσοστόμου. Πετάξαμε μὲ ἀεροπλάνα, πήγαμε στὸ φεγγάρι καὶ σκεπτόμαστε νὰ μετοικήσουμε σὲ ἄλλους πλανῆτες. Τόσο ἔχει προχωρήσει ὁ ἄνθρωπος ποὺ πλέον δὲν φαντάζεται, ἀλλὰ πράττει ὅ,τι σκέφτεται, πράγματα ἀλλόκοτα γιὰ ἄλλες ἐποχές. Ἡ ανθρώπινη ἐπιθυμία ὡστόσο μένει ἀκόρεστη. Καί ἐδῶ ἐπαληθεύεται ἡ προφητεία, ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ κάνει τά πάντα, ὅ,τι κι ἄν ποθήσει, μπορεῖ ὅμως να ὑπερβεῖ τὴν ἐπιθυμία του, τά πάθη του, τὸν ἐγωϊσμό του;


Ἔγινε κυρίαρχος τῶν πάντων ὁ ἄνθρωπος! Προόδευσε, πῆγε μπροστὰ! Ἐπειδή ὄμως δὲν μπορεῖ να βάλει τέρμα στὴν ἐπιθυμία του, βρῆκε ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἐπιτευγματά του μεγάλες ἀπογοητεύσεις. Ἐξαιτίας τῆς επιθυμίας του ἔκανε τὰ ἀεροπλάνα πολεμικές μηχανὲς ποὺ σκορπίζουν τὸν θάνατο, τὸν ὄλεθρο, τὸν ἀφανισμό. Ἡ πυρηνικὴ ἐνέργεια εἶναι μεγάλο ἐπίτευγμα καὶ ἡ μεγαλύτερη ἀπειλή. Ἡ ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας μαζί μέ τὶς διευκολύνσεις κάνει τοὺς ἀνθρώπους αὐτιστικοὺς, κλεισμένους σὲ κόσμους δικούς τους μακριὰ ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ ζωή…


Δὲν προσεγγίζουμε τοὺς Πατέρες γιὰ τὴν κοσμική τους σοφία, ἀντίθετα προσπαθοῦμε νὰ βροῦμε στὰ κείμενα καὶ τοὺς λόγους τους τὸν ἀληθινὸ τρόπο τοῦ νά ζεῖς. Ὁ λόγος τοῦ Σταυροῦ δὲν μᾶς κάνει οὔτε ὀπισθοδρομικοὺς, οὔτε φανατικούς, μᾶς μιλάει γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν διάκριση τῶν χαρισμάτων, τὴν προσφορὰ καὶ τὴν θυσία. Σήμερα ποὺ τὰ ἔχουμε ὅλα καὶ ἀπολαμβάνουμε τὰ πάντα, δὲν κινδυνεύουμε ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση ποὺ ἡ ἄλογη ἐπιθυμία μᾶς προκαλεῖ. Τὸ μόνο ποὺ μᾶς ἀπειλεῖ εἶναι τὸ φάντασμα τῆς ἀξόδευτης ἀγάπης, ὅπως ἔγραψε κάποιος. Τὸ ὅτι δὲν ἀγαπᾶμε, δὲν προσφέρουμε καὶ δὲν βάζουμε φρένο στὶς ἐγωιστικές μας ἐπιθυμίες. Καὶ σὲ αὐτὸ επαληθεύεται ἡ προφητεία τοῦ Ἁγίου...


Γιωργος Ντ.

7/11/08

Ο ΝΑΟΣ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ !

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.30΄, ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 7.00΄, ΟΡΘΡΟΣ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
17.00΄, ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
17.30΄, ΛΙΤΑΝΕΙΑ


ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ

Ἁ­γί­ου Ἰ­ωάν­νου τοῦ Δα­μα­σκη­νοῦ


Ἄγ­γε­λος εἶ­ναι ὕ­παρ­ξις πνευ­μα­τι­κή, ἀ­ει­κί­νη­τος, ἐ­λευ­θέ­ρα, ἀ­σώ­μα­τος, πού ὑ­πη­ρε­τεῖ τόν Θε­όν, καί κα­τά χά­ριν ἔ­χει λά­βει εἰς τήν φύ­σιν της τήν ἀ­θα­να­σί­αν, πού τό σχῆ­μα καί τήν κα­τά­στα­σιν αὐ­τής τῆς ὑ­πάρ­ξε­ως μό­νον ὁ Κτί­στης γνω­ρί­ζει. Καί ὀ­νο­μά­ζε­ται ἀ­σώ­μα­τος καί ἄϋ­λος ἐν σχέ­σει μέ ἡ­μᾶς. Δι­ό­τι κά­θε τι πού συγ­κρί­νε­ται μέ τόν Θε­όν, εἶ­ναι δυ­σκί­νη­τον καί ὑ­λι­κόν. ἐ­πει­δή μό­νον τό Θεῖ­ον εἶ­ναι ἀ­λη­θῶς ἄϋ­λον καί ἀ­σώ­μα­τον.


Εἶ­ναι λοι­πόν ὁ Ἄγ­γε­λος φύ­σις λο­γι­κή, πνευ­μα­τι­κή καί ἐ­λευ­θέ­ρα, με­τα­βλη­τή σύμ­φω­να μέ τήν ἀ­πό­φα­σίν της, δη­λα­δή με­τα­βλη­τή μέ τήν θέ­λη­σίν της. Δι­ό­τι κά­θε τι πού ἔ­χει δη­μι­ουρ­γη­θῆ εἶ­ναι καί με­τα­βλη­τόν, καί μό­νον τό ἀ­δη­μι­ούρ­γη­τον εἶ­ναι ἀ­με­τά­βλη­τον. Ἐ­πί­σης εἶ­ναι λο­γι­κόν καί ἐ­λεύ­θε­ρον. Ἐ­πει­δή λοι­πόν ὁ ἄγ­γε­λος εἶ­ναι λο­γι­κή καί πνευ­μα­τι­κή φύ­σις, εἶ­ναι ἐ­λευ­θέ­ρα. ἐ­πει­δή ὅ­μως εἶ­ναι φύ­σις πού ἔ­χει δη­μι­ουρ­γη­θῆ, εἶ­ναι με­τα­βλη­τή, μέ δυ­να­τό­τη­τα νά προ­ο­δεύ­η εἰς τό ἀ­γα­θόν, ἀλ­λά καί νά κα­τευ­θύ­νε­ται στό κα­κόν.


4/11/08

ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΝΑΣΑΝ

Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καί ἐπείνασαν
οἱ δέ ἐκζητοῦντες τόν Κύριον
οὐκ ἐλαττωθήσονται παντός ἀγαθοῦ


Κάθε φορά πού βρίσκομαι σέ μιά ἀρτοκλασία καί ἀκούω τό "πλούσιοι ἐπτώχευσαν...", ἀναρωτιέμαι ἄν ὅλοι ἐμεῖς πού τό ψάλλουμε μέ τέτοιο ἐνθουσιασμό γνωρίζουμε ἀκριβῶς τί λέμε. Ἔχουμε συνειδητοποίησει ὅτι πλούσιοι δέν εἶναι οἱ ἄλλοι, ἀλλά ἐμεῖς, πού σέ ἐποχές εὐημερίας ἔχουμε στέγη, ἔχουμε νά φᾶμε, νά ντυθοῦμε, νά διασκεδάσουμε;

Κι ἀκόμα, ἔχουμε ἀναρωτηθεῖ τί δοκιμασία ὑφίσταται κάποιος πού ἀρχίζει νά δυσκολεύεται οἰκονομικά, πού βρίσκεται σέ ἀνέχεια ὕστερα ἀπό μιά περίοδο ἄνεσης;

Πολλοί μιλοῦν γιά μεγάλη οἰκονομική κρίση πού ἔρχεται καί θά ἀλλάξει τά πάντα στήν ζωή μας. Ἄραγε ὄταν γίνουμε κι ἐμεῖς "πλούσιοι πού ἐπτώχευσαν καί ἐπείνασαν", θά μπορέσουμε νά μοιάσουμε μέ τούς "ἐκζητοῦντες τόν Κύριον" κι ἔτσι νά νοιώσουμε πώς δέν μᾶς λείπει τίποτα; Θά ψάλλουμε τότε μέ τό ἴδιο "μπρίο" τό τροπάριο;

Ἔχουμε μήπως συνειδητοποιήσει ὅτι ζοῦμε χωρίς μέτρο, πώς καταναλώνουμε παραπάνω ἀπ' ὅτι πρέπει, πώς ζοῦμε κυρίως γιά νά καταναλώνουμε καί ὅτι ἀντλοῦμε νόημα ἀπ' αὐτό; Ἔχουμε παρατηρήσει πώς σέ κάποιες περιπτώσεις ἔχουμε χάσει τό μέτρο καί στά ἐκκλησιαστικά πράγματα καί πώς σέ ἀρκετούς ναούς καί μοναστήρια ὑπάρχει ὑπερβολική πολυτέλεια πού δέν δικαιολογεῖται καί πώς τό ὅτι τό ἴδιο συμβαίνει μέ πολλούς κληρικούς;

Ἄς ἀναρωτηθοῦμε τί σημαίνει αὐτό τό "οἱ ἐκζητοῦντες τόν Κύριον". Ἄς καταλάβουμε πώς μόνο ὅσοι ἀναζητοῦν τήν Ἀλήθεια μποροῦν νά σταθοῦν στόν κόσμο τοῦτο ὄρθιοι, μόνο ὅποιοι ἀποζητοῦν τά οὐσιώδη καί σημαντικά τοῦ βίου, ὅσοι διψοῦν γιά τό ἐπέκεινα. Ὄχι ὅποιοι τηροῦν τόν νόμο ἤ ἀκολουθοῦν τόν τύπο, ὄχι ὅσοι βλέπουν τήν σχέση μέ τόν Θεό σάν καθῆκον, ἀλλά ὅσοι θέλουν νά ζήσουν ὑπερβαίνοντας διαρκῶς τόν ἑαυτό τους, ὅσοι ἀναλαμβάνουν τίς εὐθύνες τῆς ζωῆς τους, ὅσοι συν - χωροῦν τόν διπλανό τους, μακριά ἀπό θρησκευτικές ψευδοβεβαιότητες, ὅσοι ποθοῦν νά κάνουν τήν ζωή Του, ζωή τους...


Δημήτρης Λ.