30/4/16

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ...


Ω γλυκύ μου έαρ,
γλυκύτατόν μου τέκνον,
που έδυ σου το κάλλος;

29/4/16

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2016...
Ύπτιον ορώσα/ η Πάναγνός σε, Λόγε,/ μητροπρεπώς εθρήνει.
Ω γλυκύ μου έαρ,/ γλυκύτατόν μου τέκνον/ πού έδυ σου το κάλλος;
 Θρήνον συνεκίνει/ η Πάναγνός σου Μήτηρ,/ Σου, Λόγε, νεκρωθέντος.
 Η Δάμαλις τον Μόσχον/ εν ξύλω κρεμασθέντα/ ηλάλαζεν ορώσα.
Ανέκραζεν η Κόρη/ θερμώς δακρυρροούσα/ τα σπλάχνα κεντωμένη.
Ω φως των οφθαλμών μου/ γλυκύτατόν μου τέκνον/ πώς τάφω νυν καλύπτη;
Κλαίει και θρηνεί Σε/ η Πάναγνός σου Μήτηρ/ Σωτήρ μου νεκρωθέντα.

21/4/16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ


ΚΥΡΙΑΚΗ  24,  Των Βαΐων
Όρ­θρος Μεγ. Δευτέρας, 19.00 

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ  25,  Όρ­θρος Μεγ. Τρίτης, 19.00 

Μ. ΤΡΙΤΗ  26,  Προ­η­γι­α­σμέ­νη Θ. Λειτουργία, 07.30   
Όρθρος Μεγ. Τετάρτης, 19.00 

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ  27,  Προ­η­γι­α­σμέ­νη Θ. Λειτουργία, 07.30  
Ι. Ευχέλαιον, 17.00, Όρθρος Μεγ. Πέμπτης, 19.00 

 Μ. ΠΕΜΠΤΗ  28,  Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου 07.30
 Όρθρος ακολουθίας  των Παθών, 18.30 

 Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  29,  Με­γά­λαι ώραι - Εσπερινός, 08.30         
 Ὄρ­θρος Μεγ. Σαββάτου, 19.00,  Έξοδος επιταφίου, 21.00 

 Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ  30,  Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου 08.00 , Παννυχίς 23.00 
Όρθρος Αναστάσεως & Θεία Λειτουργία, 24.00  - 02.00


ΜΑΪΟΣ


 ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ  1,  Ε­σπε­ρι­νός της Αγάπης, 19.00 
 Δευτέρα   2,  Γεωργίου του Τροπαιοφόρου

17/4/16

Πόσο μοιάζουμε!
Πόσο μοιάζουμε!
Έχουμε τα ίδια τρυφερά πέλματα
που τα στεναχωρούν τα παπούτσια,
έχουμε «μάτια που μισοκλείνουν στο λαμπύρισμα της μέρας».
Ακόμα, χέρια που προτιμούν να κλείνουν σε αγκαλιά
κι απαλά να δένονται
παρά να συμπλέκονται.
Και το ίδιο ψηλά το μέτωπό μας να κρατιέται
από του δεσποτισμού την αθέλητη γονυκλισία
μα και να χαμηλώνει
σαν από σέβας και αγάπη καταδεκτική.
Κι η ψυχή μας μεθά με ίδια κι απαράλλακτα:
Γλυκοκουβεντιάζοντας με ψυχές συγγενικές,
μαντεύοντας της γνώσης τις ατέλειωτες στέπες
με το μυαλό να μυρμηγκιάζει στην πρώτη σπίθα
κι ακόμα, συναρμόζοντας τους φθόγγους ,
για να πούμε «σ’ αγαπώ», «ευχαριστώ», «τι ωραίο!».
Και σαν η ψυχή μας πλατύνει όμορφα σαλπάρει για τραγούδι, για χορό,
όμορφα γέρνει στο διπλανό.
Θεέ μου, γιατί ξεχάσαμε το πόσο μοιάζουμε,
πόσο Σου μοιάζουμε…

                                                                                 Ειρήνη, Απρίλης 2016

13/4/16

Από το στόμα μιας σύγχρονης Αγίας!


 Αγία Μαρία Σκομπτσόβα

Οι τύποι θρησκευτικών τρόπων ζωής


 
Αν μελετήσουμε προσεκτικά την ιστορική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε - ή, πιο σωστά, εκείνους τους τύπους της ευσέβειας που η σημερινή μας κατάσταση έχει παράξει - θα μπορέσουμε να διακρίνουμε, αντικειμενικά και απαθώς, τις διάφορες κατηγορίες των ανθρώπων οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο το θρησκευτικό κάλεσμα του κάθε ατόμου. 

Η κάθε κατηγορία έχει τα δικά της θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά, και είναι πολύ πιθανό πως μόνο το άθροισμά τους θα μπορούσε να μας δώσει μια σωστή περίληψη της πολύπλευρης φύσης της Χριστιανικής ζωής. 

Από την άλλη όμως, όταν ταξινομούμε τους τύπους της θρησκευτικής ζωής εντός της Ορθοδοξίας, πρέπει να λαμβάνουμε υπ' όψιν πως, μαζί με τους εντελώς διακριτούς εκπροσώπους του ενός ή του άλλου τύπου, η πλειοψηφία των ανθρώπων αποτελείται από κάποιο είδος συνδυασμού δύο ή ακόμα και περισσοτέρων τύπων θρησκευτικής ζωής.

 Είναι πολύ δύσκολο να μείνει κανείς μέσα στα πλαίσια της αμεροληψίας και αντικειμενικότητας όταν ταξινομεί και προσδιορίζει αυτούς τους τύπους, διότι στην πραγματικότητα το κάθε άτομο προσελκύεται από την δική του αντίληψη περί Χριστιανισμού και απωθεί οποιαδήποτε άλλη κατανόηση που δεν είναι δική του. Στο άρθρο αυτό, το μόνο που μπορώ να πω είναι πως επιθυμώ να κάνω ό,τι μου είναι δυνατόν για να αποφύγω μια τέτοια μεροληψία.

12/4/16

Ἀνεβαίνοντας τήν Κλίμακα


«Ὁ Θεός, ἀγαπητοί μου, δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό δάκρυα οὔτε ἐπιθυμεῖ νά πενθεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπό τήν ὀδύνη τῆς καρδιᾶς του, ἀλλά μᾶλλον νά τόν βλέπει νά ἀγάλλεται καί νά εὐθυμεῖ ἐσωτερικά ἀπό τήν ἀγάπη του πρός Αὐτόν» (Λόγος Ζ΄)
«Ὅσο ὑψηλή καί ἄν εἶναι ἡ ἀσκητική μας ζωή, ἐάν ἡ καρδιά μας δέν εἶναι εὐαίσθητη στήν ὀδύνη, ἀποβαίνει νοθευμένη καί ἀνωφελής ἡ πνευματική ζωή» (Λόγος Ζ΄)
«Ὅποιος ἀπέκτησε ἀγάπη διεσκόρπισε χρήματα. Ὅποιος ὅμως ἰσχυρίζεται πώς συμβιβάζει στήν ζωή του καί τά δύο, αὐταπατήθηκε.... Μήν ἰσχυρίζεσαι ὅτι μαζεύεις χρήματα γιά τούς πτωχούς. Διότι δύο μόνο λεπτά ἀγόρασαν τήν οὐράνιο Βασιλεία (Λκ. κα΄2)  (Λόγος ΙΣΤ΄)
«Ἐπονήρευσε ἄσχημα ἡ παροῦσα γενεά καί κυριεύθηκε ἐξ’ ὁλοκλήρου ἀπό τήν οἴηση καί τήν ὑποκρισία. Ἴσως νά παρουσιάζει σωματικούς κόπους σάν ἐκείνους τῶν ἀρχαίων Πατέρων, ἀλλά δέν ἀξιώνεται νά λάβει καί τά χαρίσματα ἐκείνων. Ἄν καί, νομίζω, ποτέ ἄλλοτε ὅσο σήμερα ἡ ἀνθρώπινη φύση δέν εἶχε ἀνάγκη ἀπό χαρίσματα. Δικαίως ὅμως τό πάθαμε αὐτό, γιατί ὁ Θεός δέν ἐμφανίζεται στούς κόπους, ἀλλά στήν ἁπλότητα καί στήν ταπείνωση» (Λόγος ΚΣΤ΄)

Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης


7/4/16

Η παράνοια του κόσμου τούτου...


...με μια υπέροχη ταινία μικρού μήκους, 
γυρισμένη το 1952 και εμπνευσμένη από τον πόλεμο της Κορέας.

"Γείτονες", Norman McLaren , 8΄, βραβευμένη με Oscar 

6/4/16

Η Υπερηφάνεια και η ματαιοδοξία


 Μητροπολίτης Σουρόζ Aντώνιος  Μπλουμ (1914-2013)

Λόγος πατερικός, μεστός και σύγχρονος.